Tập 11 - Chương 140: Vs DorioLÊN TRÊN
VỀ GIỮA
XUỐNG DƯỚI