Download Truyện Pokémon Special Tiếng ViệtChương 001 - Chương 014


Chương 015 - Chương 027

Chương 028 - Chương 040

Chương 041 - Chương 052


Chương 053 - Chương 065


Chương 066 - Chương 078

Chương 079 - Chương 090

Chương 091 - Chương 103


Chương 104 - Chương 116


Chương 117 - Chương 129

Chương 130 - Chương 142

Chương 143 - Chương 154


Chương 155 - Chương 166


Chương 167 - Chương 179

Chương 180 - Chương 190

Chương 191 - Chương 201


Chương 202 - Chương 214


Chương 215 - Chương 226

Chương 227 - Chương 238

Chương 239 - Chương 249


Chương 250 - Chương 259


Chương 260 - Chương 269

Chương 270 - Chương 279

Chương 280 - Chương 287


Chương 288 - Chương 298


Chương 299 - Chương 308

Chương 309 - Chương 317

Chương 318 - Chương 327


Chương 328 - Chương 337


Chương 338 - Chương 346

Chương 347 - Chương 355

Chương 356 - Chương 364


Chương 365 - Chương 374


Chương 375 - Chương 384

Chương 385 - Chương 394

Chương 395 - Chương 404


Chương 405 - Chương 412


Chương 413 - Chương 422

Chương 423 - Chương 430

Chương 431 - Chương 441


Chương 442 - Chương 448


Chương 449 - Chương 456

Chương 457 - Chương 464

Chương 465 - Chương 471


Chương 472 - Chương 479


Chương 480 - Chương 488

Chương 489 - Chương 495

Chương 496 - Chương 503


Chương 504 - Chương 510


Chương 511 - Chương 518

Chương 519 - Chương 524

Chương 525 - Chương 531

Hiện tại thì bộ truyện Pokémon Special a.k.a Pokémon Đặc Biệt đã được phát hành tại Việt Nam bởi NXB Kim Đồng vậy nên bọn tớ rất tiếc là không thể đưa link download lên đây cho các bạn được. Thay vào đó, bọn tớ mong các bạn sẽ mua truyện bản quyền để ủng hộ tác giả cũng như là NXB Kim Đồng. Cảm ơn!.