Truyện tranh Pokémon Đặc Biệt:

Pokémon Đặc Biệt là một bộ truyện có nhiều phần và nhiều nhân vật chính khác nhau. Để biết thứ tự đọc truyện chính xác nhất, hãy tham khảo thanh menu CHỌN PHẦN TRUYỆN ở bên trên nhé! Hiện tại thì bộ truyện đã được phát hành tại Việt Nam bởi NXB Kim Đồng, nên nếu có điều kiện thì mong các bạn hãy mua truyện bản quyền để ủng hộ tác giả cũng như là NXB Kim Đồng!

Chương 595 → Chương ???

Chương ??? → Chương ???

Chương ??? → Chương ???


Ngoài những phần truyện bên trên, Pokémon Đặc Biệt còn có những phần truyện mới được đăng trên tạp chí truyện tranh Corocoro. Những phần truyện này trong tương lai sẽ được đánh số tập nối tiếp vào loạt truyện gốc.

BẢN TẠP CHÍ: OMEGA RUBY ALPHA SAPPHIRE (gồm 23 chương)


BẢN TẠP CHÍ: SUN MOON (gồm 37 chương)

BẢN TẠP CHÍ: SWORD SHIELD (đang ra hàng tháng)

Chương 026 → Chương ???

Chương ??? → Chương ???

Chương ??? → Chương ???

Chương ??? → Chương ???


LÊN TRÊN
VỀ GIỮA
XUỐNG DƯỚI