TRUYỆN TRANH POKÉMON ĐẶC BIỆT

Pokémon Đặc Biệt là một bộ truyện có nhiều phần và nhiều nhân vật chính khác nhau. Để biết thứ tự đọc truyện chính xác nhất, hãy tham khảo danh sách bên dưới! Để đọc truyện, hãy click vào thanh menu CHỌN PHẦN TRUYỆN ở bên trên! Hiện tại thì bộ truyện đã được phát hành tại Việt Nam bởi NXB Kim Đồng, nếu có điều kiện thì mong các bạn hãy mua truyện bản quyền để ủng hộ tác giả cũng như là nhà xuất bản!

Đây là danh sách các tập chính thức:

Tập 01

Tập 02

Tập 03

Tập 04

Tập 05

Tập 06

Tập 07

Tập 08

Tập 09

Tập 10

Tập 11

Tập 12

Tập 13

Tập 14

Tập 15

Tập 16

Tập 17

Tập 18

Tập 19

Tập 20

Tập 21

Tập 22

Tập 23

Tập 24

Tập 25

Tập 26

Tập 27

Tập 28

Tập 29

Tập 30

Tập 31

Tập 32

Tập 33

Tập 34

Tập 35

Tập 36

Tập 37

Tập 38

Tập 39

Tập 40

Tập 41

Tập 42

Tập 43

Tập 44

Tập 45

Tập 46

Tập 47

Tập 48

Tập 49

Tập 50

Tập 51

Tập 52

Tập 53

Tập 54

Tập 55

Tập 56

Tập 57

Tập 58

Tập 59

Tập 60

Tập 61

Tập 62

Tập 63
(chưa xuất bản)


Ngoài những tập truyện bên trên, Pokémon Đặc Biệt còn có những phần truyện mới được đăng trên tạp chí truyện tranh Corocoro, những phần truyện này trong tương lai sẽ được đánh số tập nối tiếp vào loạt truyện chính thức.

BẢN TẠP CHÍ: SUN MOON (gồm 37 chương)

Tập 01

Tập 02

Tập 03

Tập 04

Tập 05

Tập 06


BẢN TẠP CHÍ: SWORD SHIELD (đang ra hàng tháng)

Tập 01

Tập 02

Tập 03

Tập 04

Tập 05


Tập 06
(chưa xuất bản)


LÊN TRÊN
VỀ GIỮA
XUỐNG DƯỚI